Verantwoord spelen

Disclaimer & privacyverklaring

Amusementshal HI-FIVE B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van Amusementshal HI-FIVE B.V. verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Amusementshal HI-FIVE B.V. naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Amusementshal HI-FIVE B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Amusementshal HI-FIVE B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken en uitvoeren van uw bestelling;
  • indien u het sollicitatieformulier op onze website invult worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor de sollicitatiedoeleinden;
  • het informeren over producten en diensten van onszelf;
  • indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Amusementshal HI-FIVE B.V.;
  • verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Amusementshal HI-FIVE B.V. kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Amusementshal HI-FIVE B.V. diensten te verlenen. Dit is niet van toepassing indien u uitsluitend het sollicitatieformulier invult.

Cookies

Om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken maakt Amusementshal HI-FIVE B.V. gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Amusementshal HI-FIVE B.V. gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Onze cookies kunnen uw computer niet beschadigen en zijn slechts gedurende twee jaar geldig. U kunt zelf in uw browser aangeven dat u geen cookies wilt accepteren. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies. Als u de ontvangst van cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten. Re-Targeting Amusementshal HI-FIVE B.V. maakt voor deze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. Amusementshal HI-FIVE B.V. gebruikt deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze site en producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en de gegevens worden verzameld, maar niet gedeeld met Google. Er wordt geen volledig IP-adres getrackt (anonymizeIp).

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Amusementshal HI-FIVE B.V. zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Amusementshal HI-FIVE B.V. kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens Amusementshal HI-FIVE B.V. diensten te verlenen. Dit is niet op sollicitanten van toepassing.

Minderjarigen

Als u jonger dan 16 jaar bent, heeft u de toestemming van uw ouders nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Amusementshal HI-FIVE B.V. Indien u jonger dan 16 jaar bent kunnen uw ouders ook altijd de gegevens die u aan ons hebt verstrekt aanpassen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amusementshal HI-FIVE B.V. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Amusementshal HI-FIVE B.V. is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Communicatie door derden over Amusementshal HI-FIVE B.V. dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van Amusementshal HI-FIVE B.V. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Amusementshal HI-FIVE B.V. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt Amusementshal HI-FIVE B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

Amusementshal HI-FIVE B.V. is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van Amusementshal HI-FIVE B.V. geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Amusementshal HI-FIVE B.V. geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Amusementshal HI-FIVE B.V. behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

Overig

Amusementshal HI-FIVE B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of wilt weten welke gegevens Amusementshal HI-FIVE B.V. over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@casinohifive.nl of per post naar: Casino Hi Five, Oude Kleefsebaan 116, 6571 BK Berg en Dal. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.